Chúng tôi đã gửi cho bạn một email xác nhận ngày / giờ diễn ra cuộc gọi tư vấn chiến lược của bạn. Hãy thêm sự kiện này trong lịch (Google Calendar) cá nhân của bạn ngay bây giờ. Bạn sẽ nói chuyện với một trong những Huấn Luyện Viên của chúng tôi:

BẠN ĐÃ ĐẶT LỊCH THÀNH CÔNG!

Cuộc gọi sẽ diễn ra trên Zoom. Kiểm tra email của bạn để tìm được link liên kết truy cập Zoom đó. Vui lòng có mặt đúng giờ, chuẩn bị phòng yên tĩnh, không có phiền nhiễu. Chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị như vậy. Vui lòng sử dụng máy tính để có thể quan sát những tài liệu tốt nhất (khi chúng tôi chia sẻ cho bạn).