Tặng tài liệu

Dành tặng những học sinh yêu quý luôn ủng hộ thầy những tài liệu HAY NHẤT, QUAN TRỌNG NHẤT. Những tài liệu này đã giúp rất nhiều bạn học sinh tiến bộ một cách không ngờ.

Hướng dẫn nhận tài liệu : 

  • ​Bước 1: Chọn tài liệu phù hợp với lớp.
  • Bước 2 : Điền ĐÚNG ĐẦY ĐỦ thông tin. Email sử dụng GMAIL là tốt nhất.
  • Bước 3 : Bấm gửi. Hiện chữ "You're subscribe" là đã thành công
  • Chú ý : Trong quá trình gửi tài liệu, có thể có các Mini Game có phần thưởng. Nếu em nhận được giải thưởng, thầy sẽ liên hệ qua thông tin em đã đăng kí. Chính vì vậy cần điền ĐÚNGĐẦY ĐỦ thông tin

Tài liệu dành tặng học sinh lớp 9

Tài liệu dành tặng học sinh lớp 10

Tài liệu dành tặng học sinh lớp 11

Tài liệu dành tặng học sinh lớp 12

Tài liệu dành tặng học sinh lớp 13

Comments are closed